پرش به محتوا

آیا ثبت شرکت ها گاهی باعث می شود احساس حماقت کنید؟

مجمع عمومی فوق العاده در مورد چه تغییراتی میتواند تصمیم گیری نماید؟ •به طور خلاصه میتوان گفت تغییر تمامی موارد اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد. آیا میتوان… ادامه »آیا ثبت شرکت ها گاهی باعث می شود احساس حماقت کنید؟

چیزی که ثبت شرکت در ایران کارشناسان نمی‌خواهند شما بدانید

اگر برخی از فعالیت ها سود کافی نداشته باشند، فقط کافی است به انحلال شرکت فرعی مربوطه پرداخت. در صورتی که سهامداران خارجی افراد شخص حقوقی باشند، ارائه اصل و… ادامه »چیزی که ثبت شرکت در ایران کارشناسان نمی‌خواهند شما بدانید