هزینه آگهی در روزنامه: برای ثبت شرکت‌ها باید دو نوبت در روزنامه آگهی چاپ شود.

سالیوان: ایران به جای غنی سازی و خاموش کردن دوربین‌ها با توافقی که روی میز است موافقت کند

پامپئو: رژیم ایران شیاطین مذهب‌سالاری هستند که مصمم به نابودی اسرائیل و آمریکا هستند

– از صورت جلسه مجمع عمومی شرکت که در آن موسسین وجود دارند باید دو برگ را ارائه دهید که این دو برگ هم باید به وسیله بازرسین و کسانی که سهامدار هستند به امضاء برسد.

پاسخ مشاور ثبت ‏۰۶ بهمن ۱۳۹۹ سلام محمد جان، اگر میزان سرمایه شرکت منظور شماست که حداقل یکصد هزار تومان می باشد، اما اگر منظور شما سرمایه برای شروع کار است که بحثی جداگانه است که با توجه به میزان کار شما مشخص می شود، تاسیس شرکت نیاز به مدرک تحصیلی ندارد اما اگر در ادامه بخواهید برای شرکت ساختمانی، رتبه ابنیه بگیرید بله نیاز به حداقل مدرک کارشناسی خواهد داشت.

مدارک مورد نیاز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین،کپی مصدق شناسنامه مؤسسین،تقاضانامه حاوی مشخصات نام،موضوع،تابعیت،مرکز،اسامی مؤسسین،تاریخ تشکیل مدیر،یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه نام مدیر،مدیران شعبه می باشد که توسط مؤسسین امضاء می شود.

لاکن در تمامی این موارد برای متقاضیان حقیقی باید کپی کارت ملی و شناسنامه و متقاضیان حقوقی آگهی آخرین تغییرات شرکت را که برابر با اصل شده است به وکیل و نماینده قانونی خود ارائه دهند و همچنین اخذ سوئ پیشینه برای هیات مدیره و مدیرعامل و گواهی عدم اعتیاد برای مدیر عامل از الزامات می باشد.

شولتس: تحریم‌ها علیه روسیه بدون توافق با اوکراین لغو نمی‌شود

به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .

اگر قصد دارید برای خود کسب و کاری راه بیاندازید و شرکتی تاسیس کنید و در نقش کارفرما ظاهر شوید یکی از مواردی که باید به آن توجه کنید این است که شما باید به صورت رسمی و قانونی کار خود را شروع کنید.

موسسه ثبتی و حقوقی ونک بزرگترین و تخصصی‌ترین مراکز ارائه دهنده خدمات ثبتی در کشور می‌باشد.

روش‌های جذب مشتری در فضای اینترنت و بازاریابی با کمترین هزینه را به شما آموزش می‌دهیم.

ارائه‌ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت با مسئولیت محدود راهنمای ثبت اینترنتی شرکت پرسش و پاسخ سوال از شما پاسخ از ما درحال ارسال پاسخ به :