شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی

توسط

در

رئیس سنی، بدواً نسبت بانتخاب هیات رئیسه جلسه رای گیری بعمل آمد و در نتیجه آقای / خانم …………………………………………………………….. آنگاه دستور جلسه برابر دعوتنامه مجمع توسط منشی قرائت شد سپس مجمع وارد شور گردید و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود. تبصره- اعضائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند، میتوانند تقاضای عضویت خود را پس بگیرند دراینصورت هیات مدیره بلافاصله پس از ثبت ثبت برند تجاری تعاونی مکلف به بازپرداخت وجه واریزی سهام آنان خواهد بود. حداقل تعداد شرکا برای ثبت شرکت تعاونی هفت نفر است که دو سوم آنها باید در حرفه‌ای مشغول باشند که در موضوع شرکت مشخص شده است. همچنین حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت تعاونی مبلغ صد میلیون تومان است. گفتنی است که در شرکت‌های تعاونی ممکن است اعضا سرمایه‌های یکسانی نداشته باشند، اما در تصمیم‌گیری‌ها هر یک از آنها یک رای با ارزش برابر دارند.

مدارک ثبت شرکت تعاونی

موسسان تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس آموزش یک روزه که اداره کل تعاون استان دایر می کند شرکت کنند. حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت تعاونی مبلغ صد میلیون تومان است. متقاضی ثبت شرکت تعاونی ابتدا باید به سامانه بخش تعاونی کشور به نشانی taavoni.mcls.gov.ir مراجعه کند. اعضای شرکت تعاونی باید سهم خود را در موعد مقرر که در اساسنامه پیش‌بینی شده است و در عین حال نباید بیشتر از ۲ سال باشد، پرداخت کنند. ارائه ۳ نسخه صورت جلسه از جلسه اول تشکیل هیئت مدیره که منجر به انتخاب و تعیین رئیس ، نائب رئیس ، مدیرعامل و منشی مدیرعامل شده است و افراد دارای حق امضا نیز تعیین شده اند. که این افراد از میان اعضای شرکت انتخاب می شوند و وظیفه آن ها اداره امور شرکت تعاونی می باشد.

مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت

مجموعه ای که شامل اعضای شرکت تعاونی یا نمایندگان آن ها می باشد که به دو صورت عادی و فوق العاده برگزار می شود. از بین این ۷ نفر باید حداقل ۳ نفر به عنوان هیئت موسس انتخاب شوند و این افراد باید تعهدنامه ی مربوط به قوانین شرکت را امضا نمایند. در باب قسمت اخیر، که تشکیل شرکت را براساس «مقررات مخصوص که براساس تراضی شرکا باشد» پذیرفته است، باید متذکر شد که این مقررات نباید مخالف با قانون شرکت ‌های تعاونی مصوب ۱۳۳۴ و دیگر قوانین مرتبط باشد.

در ثبت چنین شرکتی الزاماً حداقل ۵۱% از سرمایه اولیه باید توسط اعضا تأمین شود. به هنگام انتخاب اسم دقت داشته باشید که علاوه بر رعایت تمام قوانین مربوط به انتخاب نام شرکت‌­ها باید از کلمه تعاونی نیز استفاده شود. به موجب ماده 4 قانون شرکت­‌های تعاونی برای جبران خسارت‌های احتمالی و توسعه عملیات خود در ابتدا قسمتی از درآمد را که 5% کمتر نباشد به عنوان ذخیره احتیاطی در ترازنامه منظور نموده و سپس تقسیم سود سهام اقدام نمایند. مجمع عمومی نمایندگان به دو صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

7) فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد. مرجع ثبت تعاونی ها در تهران”اداره کل ثبت شرکت ها”و در شهرستان ها”اداره ثبت”واقع در مرکز اصلی تعاونی است. حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد.

از طرف دیگر، این امر امکان بهره­ مندی تعاونی ­ها را از تسهیلاتی که دولت در اختیار آنها قرار می دهد، فراهم می سازد. تنظیم درخواست تشکیل تعاونی به همراه معرفی سه نفر به عنوان هیئت موسس از بین اعضای اولیه و تکمیل فرم کلیات ثبت شرکت پیشنهادی مورد نظر. قابل ذکر است که در این شرکت­ها، تعداد، نوع و موضوع فعالیت با ارائه طرح پیشنهادی مجاز است. از این رو اگر مجموعه‌ای در هر دو تقسیم‌بندی به فعالیت بپردازد، به آن شرکت تعاونی چند منظوره گفته می‌شود.

  • قابل ذکر است که در شرکت‌های تعاونی ممکن است اعضا سرمایه‌های یکسانی نداشته باشند اما در تصمیم‌گیری‌ها رای هرکدام به یک اندازه تاثیرگذار است.
  • ط)تنظیم و تهیه اوراق مخصوص خرید سهام که داوطلبان عضویت به هنگام خرید سهام آن را تکمیل و امضا خواهند کرد.
  • برای ثبت تعاونی با هر حرفه و شغلی ، لازم است مجوز را از دفتر اداره کل تعاون شهری که تصمیم دارید شرکت تعاونی خود را در آن شهر ثبت کنید، بگیرید.
  • •فراهم اوردن شرایطی که ثروت به صورت عادلانه میان تمام اقشار تقسیم شود و از تمرکز ثروت در دست عده ای خاص جلوگیری شود.

اولین هیات مدیره منتخب یک ماه پس از جلسه اولین مجمع عمومی عادی فرصت دارد تا اقدامات لازم برای ثبت تعاونی را انجام دهد. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت به میزان یک میلیون ریال می باشد. وجود هر یک از سمت های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری می باشد. شرکت های عمرانی ، شهرداری که معمولا در مزایدات و مناقصات شرکت می کنند، شرکت سهامی خاص را انتخاب می کنند. اعتبار هیات مدیره شرکت سهامی خاص 2 سال خورشیدی و بازرسین 1 سال مالیاتی می باشد و پس از انقضاء باید تمدید و یا تعویض شوند (یعنی در کل حداقل 3 عضو و 2 بازرس برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز می باشد). تشکیلات شرکت تعاونی دارای سه رکن اصلی مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس می باشد.

ثبت شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی

به طور کلی نقل و انتقال سهام دارای قوانین خاصی است و در صورت عدم رعایت آنها موجب ابطال نقل و انتقال می شود. اگر شخصی بدون موافقت هیات مدیره و رعایت قانون نقل و انتقال سهام اقدام به خرید سهام کند در این صورت نقل و انتقال فاقد اعتبار خواهد بود هر چند به صورت رسمی و در دفتر خانه ثبت شده باشد. ج) نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است. صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره ، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل. اعضای شرکت های تعاونی باید بر طبق مندرجات و قوانین اساسنامه فعالیت کنند و تقسیم وظایف آن ها نیز بر همین اساس انجام شود که باید با توجه به همین قوانین در تمامی کارها حق نظارت داشته باشند. من در حال گرفتن مجوز موسسه فرهنگی هنری چند منظوره از وزارت ارشاد هستم و یک مرحله ی کار اینه که ثبت شرکتها را انجام بدم.

ماده 3- در انواع شرکتها و اتحادیه های تعاونی تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت باید طبق طرح تأسیس و تغییرات بعدی آن بوده و رعایت مورازد زیر الزامی است. تبصره- در شرکت تعاونی، تعدد نوع و موضوع فعالیت با ارائه طرح پیشنهادی مجاز است. یکی دیگر از شرکت های تجارتی، شرکت های تعاونی است که هدف آن با سایر شرکت هایی که تاکنون درباره ی آن ها صحبت شد فرق می نماید. هدف شرکت های سهامی عام و خاص و نسبی و غیره فعالیت به منظور سود و بهره دهی بیشتر است در صورتی که هدف اصلی شرکت های تعاونی کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین حوائج و نیازمندی های مخصوص آن ها است.

این نوع خدمات مجوز ثبت شرکت در اداره تعاون شهرستان را معمولا دریافت می کنند. اما بهترین نوع قالب شرکت تعاونی نوع تعاونی توزیعی است که برای اهداف دامداری، دامپروری، کشاورزی و از این دست انتخاب می شوند. برای تاسیس و ثبت یک شرکت تعاونی باید حداقل 7 نفر با هم شریک شوند، که از این میان 2 نفر آنها عنوان بازرس و 5 نفر دیگر عنوان موسس یا هیئت مدیره و سهامدار شرکت را دارند. هر چند قانون خاصی در مورد افزایش سرمایه برای شرکتهای تعاونی وجود ندارد، اما افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام توسط اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضاء قبلی شرکت انجام می گیرد و بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود قانونی نیست.

حداقل نفرات برای ثبت شرکت تعاونی در قانون 7 نفر تعریف شده است. شرکت تعاونی از دسته شرکت های قید شده در قانون تجارت است و اعتبار بسیار زیادی دارد. در شرکت تعاونی که نوعی شرکت با ساختار سهامی تقریبا همه نوع موضوع فعالیتی را می توان تعریف کرد و هیچ محدودیتی در ارائه خدمات و یا اعتبار شرکت وجود ندارد. در ثبت شرکت تعاونی بزرگ تعداد اعضا ۷ نفر خواهد بود که عبارتند از ؛ رئیس،نایب رئیس،منشی و چهار تا ناظر. لازم به ذکر است ، به موجب ماده 5 قانون شرکت های تعاونی ، شرکت های مزبور که طبق مقررات تشکیل و اساسنامه آن ها به تصویب شورای عالی تعاون کشور می رسند از پرداخت حق الثبت و تمبر سهام و مالیات بر درآمد معاف خواهند بود. مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه تاسیس نیز شامل کپی از مدارک اصلی ثبت تعاونی و نمونه ای از روزنامه و آگهی ثبت و یک تقاضانامه برای اخذ پروانه ای برای تاسیس به عنوان و به مقصد اداره تعاون داشته باشید.

قوانین ثبت شرکت تعاونی

هئیت مدیره شرکت تعاونی در اولین جلسه خود رئیس، نایب رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا تشریفات قانونی ثبت تعاونی را انجام دهد. سلام و روز خوش، بازرس که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شود مسئول نظارت بر عملکرد هیات مدیره و اجرای تصمیمات مجمع و اساسنامه است. بازرس همچنین باید از روند صحیح تهیه گزارش مالی و تهیه و تنظیم صورت های مالی شرکت اطمینان حاصل نماید و گزارش خود را تهیه و به مجمع عمومی سالیانه ارائه نماید. رسیدگی به شکایات احتمالی اعضا از نحوه مدیریت و عملکرد هیات مدیره نیز بر عهده بازرس است و نتیجه را باید به مجمع ارائه دهد. اداره کل تعاون به مدت پنج روز بعد از وصول تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی و بررسی کامل طرح پیشنهادی نظر منفی یا مثبت خود را به موسسان اعلام می کنند. چنانچه نظر اداره تعاون مثبت باشد،نمونه اساسنامه شرکت تعاونی و فرم های ضروری در اختیار هئیت موسس قرار خواهد گرفت.

تسلیم کردن این مجوز لازمه ثبت رسمی شرکت است و در صورت نبود آن، ثبت تعاونی غیر ممکن است. درخواست تشکیل تعاونی به همراه معرفی سه نفر به عنوان هیئت موسس از بین اعضای اولیه را تنظیم و سپس فرم کلیات پيشنهادی مورد نظر را تکمیل نمایید. تغییرات شرکت همچنین لازم است تا مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی را آماده نمایید. لازمه وجود قانونی تعاونی،ثبت آن است.هیات مدیره مکلف است پس از اعلام قبولی،ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری جلسه اولین مجمع عمومی عادی،به ثبت تعاونی مبادرت کند.

پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود و یک هفته بعد برای پلمپ دفاتر به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کند. انتظار می رود که با خواندن این مقاله با شرکت تعاونی و شرایط آن، مراحل ثبت شرکت تعاونی و … آشنا شده باشید. اگر تصمیم خود را برای انتخاب شرکت تعاونی گرفته اید بایستی به شما این مژده را دهیم که می توانید خودتان به تنهایی در سامانه ثبت شرکتها کار ثبت خود را انجام دهید. برای ثبت شرکت تعاونی نیاز است که حداقل 7 نفر متقاضی برای اعضای شرکت انتخاب کنید.