مدارک و مراحل نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت محدود

توسط

در

شرکت های تجاری از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی جهت انجام امور تجاری و کسب سود از آن، تشکیل می شود البته ابتدا با تجمیع دور هم شرکت مدنی تشکیل می شود. با ثبت فعالیت خود با روال قانونی ثبت شرکت اراک، شرکت تجاری ایجاد می شود. کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می توانند ثبت شرکت در اراک داشته باشند. ” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که برای امور تجاری تشکیل شده و مالک یا مالکان سرمایه، بدون آن که سرمایه ایشان به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهد بود “. و چون هیچ نوع خصصوصیت و یا شرایط دیگری به جز آنچه که بحث شده است در پیش نویس این لایحه ذکر نشده بود، لذا به همین اندازه اشاره به آن را کافی می داند.

ماده 102 قانون تجارت

ولی ممکن است این اقدام مربوط به قسمتی از سهم الشرکه باشد، که در این صورت نیز هر چند با عملی شدن انتقال، شریک مربوط از شرکت خارج نمی شود. مطابق ماده 104 قانون تجارت،شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد. برای آن که بتوانید شرکتی را در اراک ثبت کنید مستلزم رعایت مقررات و قوانینی می باشید.شایان ذکر است که موسسه ثبت نوول آماده ارائه خدمات در جهت ثبت شرکت در اراک می باشد بنابراین می توانید کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید.

6 – هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره‌نویسی مقرر شده باشد. three – اقرباء و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم. تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورتجلسه قید شود.

جستجوی وکیل

در شرکت بامسئولیت محدود مانند سایر شرکت های قانون تجارت حداقل و حداکثر سرمایه تعیین نشده است . حداقل سرمایه در سهامی عام 5 میلیون ریال و در سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد. ماده 82- در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست .لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده76 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیر نقدی به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود. 1- جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود همانند سایر شرکت های تجاری می بایستی ابتدا اطلاعات مربوط به درخواست ثبت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود در سامانه توسط متقاضی یا ذی سمت از سوی وی تکمیل و پس از تأیید پیشنویس آگهی توسط کارشناس، ۲ نسخه چاپی از اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، تقاضانامه وشرکتنامه را تهیه گردد .

براساس تبصره سابق اخذ هر نوع دريافتي از سوي مديران شاغل در بيش از يك هيئت مديره‌ ممنوع بود. لذا از آنجا كه اطلاق اين ممنوعيت شامل عضويت مجدد افراد در هيئت مديره‌ي يك شركت خصوصي كه مزاحمتي براي مصالح لازم‌الرعايه كشور نداشت مي‌شد، شوراي نگهبان اطلاق اين مصوبه را مغاير با بند اصل ، اصل و نيز صدر بند اصل قانون اساسي دانست. حال با عنايت به اينكه طبق اصلاح انجام‌شده ممنوعيت انتصاب همزمان اشخاص به عنوان مدير عامل يا عضو هيئت مديره مختص به شركت‌هايي شده است كه تمام يا بخشي از سرمايه‌ي آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است، اشكال پيشين شورا برطرف شده است. چه اينكه با توجه به اصلاح به عمل آمده پرداخت حقوق، مزايا، حق‌‌ جلسه و پاداش بابت عضويت همزمان افراد در سمت مدير عامل يا عضو هيئت‌ مديره‌ي شركت‌هاي خصوصي بلامانع است.

  • مرکز تخصصی ثبتیکال، با کادری متخصص و مجرب در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت، ثبت برند، ثبت طرح صنعتی، ثبت اختراع و ..
  • 5 – در صورتيكه ظرف يكماه پس از ختم تصفيه مراتب را بمرجع ثبت شركتها اعلام ننمايند.
  • تصریح به این نکته کاملاً ضروری است؛ زیرا در این مورد خاص، چون انتقال در سند رسمی صورت نگرفته است اولاً شریک صاحب سهم الشرکه می تواند سهم الشرکه خود را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند و ثانیاً، نه رضایت شرکت و نه رضایت تمامی شرکا، اثری در انتقال ندارد.
  • three – صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها.

قانون تجارت انتقال از طریق ارث یا وصیت را ممنوع نکرده است. بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صادق است، در شرکت با مسئولیت محدود، فوت شریک موجب انحلال شرکت نیست، مگر آنکه اساسنامه چنین امری را پیش بینی کرده باشد(بند «د» ماده 114 ق.ت). نتیجه منطقی ثبت تغییرات این قاعده این است که وراث و نیز موصی له نیز به اخذ توافق شرکا ندارند تا شریک شرکت تلقی شوند. «سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند».

نیروهای شرکتی

ماده 139- در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء وقائم مقام متوفی خواهد بود. ماده 125- هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. ب- در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد. ماده 108- روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاص نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد. رابعا- اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.

افزایش حقوق کارمندان در سال 1401

2- اظهارنامه مشعر بر تعهد كليه سهام و گواهينامه بانكي حاكي از تأديه قسمت نقدي آن كه نبايد كمتر از سي و پنج درصد كل سهام باشد.‌اظهارنامه مذكور بايد بامضاي كليه سهامداران رسيده باشد. هرگاه تمام يا قسمتي از سرمايه بصورت غير نقد باشد بايد تمام آن تأديه گرديده و صورت‌ تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس ثبت برند شده باشد و در صورتيكه سهام ممتازه وجود داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه ‌منعكس شده باشد. 12 – ذكر شماره و مشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام مورد تعهد بايد به آنحساب پرداخت شود و تعيين مهلتي كه طي آن اشخاص‌ذيعلاقه ميتوانند براي پذيره‌نويسي و پرداخت مبلغ نقدي ببانك مراجعه كنند.

‌مقررات اين ماده مانع نخواهد بود كه اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومي باشد مرتكب بمجازات حبس مذكور در آن ماده نيز محكوم ‌شود. ي – مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است. three – هركس سهام بانام را قبل از آنكه اقلا سي و پنج درصد مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد بفروشد يا به معرض فروش گذارد. 1 – هركس عالماً سهام يا گواهينامه موقت سهام بدون ذكر مبلغ اسمي صادر كند يا بفروشد يا به معرض فروش گذارد.

ماده 119- در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد. ماده 106 – تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدادا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد- اساسنامه شرکت میتواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق ثبت شرکت در تهران مقرر دارد . ثالثا- رو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، شکایت شاکی است که با وجود آن، تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت مجاز است؛ در چنین فرضی، بقاي شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است.

4) قرارهائي كه قرارداد ارفاقي را موقتاً موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازع‌فيه را مقرر ميدارد. 1) هر صلح محاباتي يا هبه و بطور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكه راجع بمنقول يا غيرمنقول باشد. ‌در اين موارد متصدي حمل و نقل بايد مطابق دستور مرسل‌اليه عمل كند معذالك اگر متصدي حمل و نقل رسيدي بارسال‌ كننده داده مادام كه‌ مال‌ التجاره بمقصد نرسيده مكلف برعايت دستور مرسل‌اليه نخواهد بود مگر اينكه رسيد بمرسل‌اليه تسليم شده باشد. three – در صورتيكه متصدي حمل و نقل به مرسل‌اليه اعلام كرده باشد كه مال‌ التجاره بمقصد رسيده و بايد آن را تحويل گيرد. ‌حق‌العمل‌ كار ميتواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نيز بحساب آمر گذارد.