مقالات مرتبط با شرکت تجاری

تمامی موارد ذکر شده می‌توانند باعث انحلال شرکت‌های تجاری مختلط سهامی و غیرسهامی شوند. در ادامه به بررسی چند نمونه از مواردی که باعث انحلال این نوع از شرکت‌های تجاری می‌شوند، می‌پردازیم. شرکت‌های تضامنی در صورت رضایت تمامی شرکا می‌توانند به شرکت سهامی تبدیل شوند. ممکن است بگویید چرا شرکت‌های دیگر این چنین نام‌گذاری ندارند، برای یافتن پاسخ این سوال بهتر است تا آخر مقاله با ما همراه باشید. در این مقاله قصد داریم که انواع شرکت‌های تجاری موجود در ایران را بررسی کنیم.

شرکت تجاری

لایحه­ی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 طی 300 ماده به بیان احکام دو نوع شرکت سهامی عام و خاص پرداخته است. امروزه، در عمل استقبال زیادی برای ثبت شرکت در قالب شرکت سهامی خاص وجود دارد. «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می­شود» (مادۀ 141 قانون تجارت). این شرکت چه در اروپا و چه در ایران در حال محو شدن است، زیرا فایده­ی عمده­ای که در این شرکت وجود دارد، در شرکت­های با مسئولیت محدود یافت می شود. در ماده 98 ثبت شرکت در تهران قانون تجارت آمده است که شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده ، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

در صورت ورشکستگی، هیچ یک از اعضا نمی‌توانند با استناد به اینکه میزان قرض‌ها از میزان سهم آنها در شرکت بیشتر است، از پرداخت آنها شانه خالی کنند. همین موضوع سبب شده است که این مجموعه‌ها معمولاً با سرمایه‌های اندک و در میان اعضای خانواده یا دوستان تشکیل شوند. نام شرکت نیز باید دربردارندۀ اسامی تمام شرکا یا یکی از شرکا و عبارت‌هایی از قبیل «و برادران» و «و شرکا» باشد. حداقل تعداد شرکا در شرکت‌های تضامنی دو نفر است که یکی از آنها یا یک نفر خارج از مجموعه باید به عنوان مدیر معرفی شود. با وجود این، عرفاً دست‌کم مبلغ یک میلیون ریال برای این کار در نظر گرفته می‌شود.

در صورتی که در قانون مدنی در مورد اقامتگاه قانونی و تابعیت مملکتی شرکت های مدنی ذکری به میان نیامده است. همین امر در مواد 94، 116، 141 و 183 همان قانون به ترتیب در تعریف شرکت های بامسئولیت محدود ، شرکت های تضامنی، شرکت های مختلط غیرسهامی و شرکت های نسبی نیز تجاری بودن در هدف شرکت های مذکور، انعکاس دارد. در صورتی که در هیچیک از مواد قانون مدنی که در مورد شرکت های مدنی به بحث پرداخته اند ، اشاره ای به هدف و موضوع شرکت های مدنی و یا به خصوص به تجاری بودن شرکت های مذکور به عمل نیامده است.

مجمع عمومی ، اجتماع اشخاصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) است که صاحبان شرکت می باشند و شخصیت حقوقی شرکت وابسته به وجود آنهاست . نحوه تقسیم سود و زیان در شرکتهای تجاری براساس نوع شرکتها متفاوت است و بر مبنای مسؤلیت شرکا انجام می گیرد ، در صورتی که در شرکتهای مدنی همیشه تقسیم سود و زیان به نسبت سهم است. تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی ثبت شرکت در ابتدای مبحث تبدیل شرکت تضامنی پیگیری ثبت تغییرات شرکت به سهامی، برای شما عزیزان این دو مدل شرکت را شرح خواهیم داد و در ادامه مراحل تبدیل شرکت تضامنی به سهامی را شرح خواهیم داد. در شرکت ها نیز مانند سایر اشخاص حقوقی، برای اداره امور و تحقق بخشیدن به اهداف خود نیاز به مدیر و گرداننده دارند و سمت مدیران شرکت‌ها،به وسیله هیأت مدیره تعیین ‌می‌شود و خود اعضای هیئت مدیره نیز با رأی گیری از سهامداران شرکت انتخاب می‌شوند.

زندگینامه فرخی سیستانی شاعر برجسته ایرانی

در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود. واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانونی 1347 تشکیل می شود و یا به صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می کند. ماده 220 قانون تجارت نیز شرکت هایی را که به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت در نیامده باشند، در صورتی که به امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت های تجارتی است.

  • شایان ذكر است كه در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا كرد.
  • هم چنین علاوه بر تفاوت های ذکر شده در سطور فوق، این موضوع قابل ذکر است که در روند تشکیل شرکتهای سهامی عام نیاز به اخذ موافقت نامه و ثبت در سازمان بورس است در حالی که در شرکت های سهامی خاص این چنین نمی باشد.
  • طلبکاران از شرکت‌های تضامنی تا زمانی که شرکت پابرجاست، برای دریافت مطالبات خود باید به خود شرکت مراجعه کنند.
  • نکته مهمی که در خصوص شرکت تضامنی از لحاظ ثبت شرکت ها اهمیت دارد این است که شرکت تضامنی میان انواع شرکت های تجاری «صورت عمومی» محسوب می شود؛ یعنی در حالت عدم تصریح به نوع شرکت، سنخ تضامنی بر همه غلبه دارد.
  • در شرکت ها نیز مانند سایر اشخاص حقوقی، برای اداره امور و تحقق بخشیدن به اهداف خود نیاز به مدیر و گرداننده دارند و سمت مدیران شرکت‌ها،به وسیله هیأت مدیره تعیین ‌می‌شود و خود اعضای هیئت مدیره نیز با رأی گیری از سهامداران شرکت انتخاب می‌شوند.
  • شریک ضامن مسئول پرداخت کلیه بدهی‌های شرکت است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

از 6500 سال قبل در چین مشارکت در امر بیمه، برای جبران خسارات دلیلی بر تشکیل شرکت های بیمه بوده است. با این اوصاف، شرکت ها از قدیم معمول بوده اند اما اهمیتی را که امروزه دارند دارا نبوده اند. در آن زمان شرکت های تجاری بیشتر جنبه خانوادگی و اعتماد به یکدیگر را داشته و حوزه عمل آن ها محدود بوده است. شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد در حالی که اقامتگاه و تابعیت ثبت برند تجاری باید مشخص باشد . قانون تجارت باشد ، هم از لحاظ موضوع تجاری است هم از لحاظ شکل ، اما اگر برای امور مدنی تشکیل شود تنها شکل آن ها تجاری خواهد بود .

در ادامه انواع شرکت های تجاری و نحوه‌ی تشکیل آنها را بررسی می‌کنیم. شرکت نسبی نزدیک­ترین شرکت تجارتی به شرکت مدنی است و تفاوت بارز آنها فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است. قانون تجارت مواد 183 تا 189 را به بیان احکام این شرکت اختصاص داده است. شرط تحقق شرکت تجاری ، تعدد شرکاء است و در حقوق ایران تنها شرکتی که می تواند تک شریک باشد ، شرکتهای دولتی هستند که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت است . شرکتهای تجاری حداقل به دو شریک برای تشکیل نیاز دارند که البته بسته به نوع شرکت ، حداقل تعداد شرکاء متفاوت است .

اولین تصویر ثبت شده توسط تلسکوپ “جیمزوب” منتشر شد

امّا با توجه به شرایط و قوانین موجود، شرکت تجاری به قراردادی گفته می‌شود که در آن دو یا چند نفر سرمایه‌های خود را برای ایجاد موسسه‌ای با هدف خاص، با یکدیگر جمع می‌کنند و در سود و ضرر احتمالی آن با هم شریک می‌شوند. ت دارای شخصیت حقوقی هستند اما در قانون مدنی ذکری از شخصیت حقوقی مثل مدنی به عمل نیامده. قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکا تشکیل دهنده آن هستند اما در قانون مدنی الزاما این طور نیست . شرکت های با موضوع تجاری ، شرکت هایی هستند که برای امور تجاری تشکیل می شوند ، مانند شرکت های تضامنی ، نسبی ، مختلط و شرکت با مسئولیت محدود . در زمینه‌ی شراکت شرکا بدون شک شراکت به صورت حقوقی نسبت به شراکت به صورت شخصی به نفع همه شرکا خواهد بود. با ثبت شرکت تمام جزئیات، مقدار درصدهای سهام و سایر حقوق شرکاء به صورت قانونی و مکتوب در اساسنامه و سایر اسناد شرکت قید شده و قابل استناد است.

طبق آخرین مصوبات و اصلاحات این قانون، «اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری» مرجع رسمی تاسیس شرکت در ایران معرفی شده است. همۀ مراحل تشکیل موسسه و راه‌اندازی شرکت زیر نظر این اداره انجام می‌گیرد. همچنین نظارت بر مجموعه‌های ثبتی و رسیدگی به امور آنها بر عهده این مرکز است. اداره ثبت شرکت‌ها زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می‌کند و وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است.

برند به انگلیسی با عنوان قانونی نشان تجاری یک طرح ،نماد ،عبارت،نام و … است که ارائه دهنده خدمات با فروش محصول خاصی است که به وسیله آن از سایر محصولات مشابه متمایز می شود. نشان تجاری یا برند همان چیزی است که مخاطب ،صفات و ویژگی های آن را با دیدن ،شنیدن ،حس کردن و……… به صورت ذهنی ،دیداری و یا شنیداری در ذهن و قلب خود تداعی می کند. مسئله مهمی که در خصوص شرکت های چند ملیتی و بین­المللی مطرح می شود نحوۀ تشکیل و ثبت و تابعیت آنها است. کلیه حقوق سایت عدل ایرانی متعلق به زهراابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری ، مدیر موسسه حقوقی عدل گستران ناجی می باشد .

نام‌گذاری شرکت

با ورود اطلاعات جهت ثبت شرکت از طریق سامانه آسان ثبت بدون مراجعه حضوری در کمترین زمان میتوانید شرکت را ثبت و جهت پیگیری با مشاورین ما به صورت تلفنی در ارتباط باشید. تنها می توانند به نظارت بر امور از طریق مجمع عمومی ، بازرس قانونی و مراجع قضایی صورت می گیرد . وقتی مدت زمانی که برای فعالیت شرکت در نظر گرفته شده بود، به اتمام رسد و تصمیمی جهت تمدید آن گرفته نشود. این نوع شرکت‌ها نمی‌توانند اوراق مشارکت منتشر کنند و برگزاری مجمع عمومی موسس در آن‌ها اجباری نیست. با وجود افزایش تحولات زندگی شهری، افراد می توانند با کنار هم قرار دادن سرمایه، تخصص و تفکر خود درجهت کسب سود و منفعت بیشتر، عقد یا قراردادی را منعقد می کنند که“شرکت”نام دارد و بر اساس این قرارداد، سود حاصل از سرمایه را بین خود تقسیم می نمایند.