مهم ترین تفاوت های ثبت شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود

توسط

در

در صورتی که حکم ورشکستگی شرکت تضامنی صادر شود، خود به خود منحل خواهد شد . اگر تمامی شرکا تصمیم بگیرند که شرکت به کار خود پایان دهد، انحلال اتفاق می افتد. شرکت نامه حدود و وظایف و اختیارات و حق و حقوق هریک از شرکا مشخص می نماید. به قرار داد نامه برای تشکل شرکت شرکت نامه می گویند و اهداف و نیات شرکای شرکت را بیان می نماید.

مدیران در شرکت تضامنی فاقد اختیارات عام هستند، زیرا خطر سرمایه گذاری در این شرکت زیاد می باشد و تمام اموال شخصی شرکا در مقابل اشخاص ثالث در حالت خطر قرار دارد. مثلاَ اگر مدیر شرکت تضامنی حق انجام معامله به ارزش صد میلیون داشته باشد ولی معامله را به ارزش دویست میلیون منعقد کند حکم معامله غیرنافذ می باشد، زیرا مدیر از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است. اگر محدودیت اختیارات قبلاَ آگهی نشده باشد، باز هم شرکت متعهد نیست و ثالث باید به مدیر متخلف مراجعه کند. همچنین، شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت عنوان و اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند .

مجمع عمومی موسس اولین مدیران و بازرسان را تعیین می کنند که البته این مجمع با رعایت قوانین تشکیل شده و وقتی پذیره نویسی همه سهام شرکت احراز شد و پرداخت مبالغ لازم انجام شد و درباره اساسنامه شرکت مشورت لازم انجام شد به انتخاب مدیر و بازرس می پردازد. تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای نشر هرنوع دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام به عهده مجمع عمومی می باشد. وقتی مدیر یا بازرس قبول سمت می کند یعنی رسما تکالیفش را به عهده گرفته است بنابر این از این زمان شرکت ایجاد می شود.

  • در شرکت های تجاری، طلبکار هر یک از شرکاء نمی تواند بخشی از اموال شرکت را به عنوان طلب شخصی خود مطالبه نماید.
  • هرگونه استفاده از خدمات سایت کارینسو به معنی پذیرفتن شرایط مندرج در این سایت است.
  • اکنون که با ماهیت شرکت‌های مختلط سهامی و غیرسهامی آشنا شدید به تفاوت‌های بین این دو نوع شرکت می‌پردازیم.

در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرد، سایر شرکا می‌توانند سهمیه آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند. بنابر نص ماده ماده ۱۲۲ در شرکت‌های تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد، باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود. پس از بررسی انواع شرکت‌ها، در این مقاله به تعریف شرکت تضامنی و خصوصیات آن می‌پردازیم. قید عبارت (شرکت نسبی) برای این است که اشخاص خارج متوجه به نسبی بودن مسئولیت شرکاء باشند. ولی در شرکت تضامنی باید حتماً تمام سهم الشرکه های نقدی پرداخت و سهم الشرکه های غیر نقدی به رضایت تقویم و تسلیم شده باشد .

شرکت مختلط چیست؟

این برآورد دارایی غیر نقدی بایستی با توجه به خشنودی کلیه شرکا باشد. در صورتی که سهم شریک غیر نقدی کمتر از نرخ حقیقی خودش تسلیم شود شرکا به زیان خود مبادرت نموده اند بدین علت به غیر از خشنودی و رضایت شرکا شروط و قرار دیگری برای این ارزیابی وجود ندارد. 3- در شرکتهای با مسئولیت محدود لزومی به انتخاب بازرس وجود ندارد و انتخاب بازرس اختیاری است اما در شرکتهای سهامی خاص انتخاب دو نفر به عنوان بازرس اصل و بازرس علی البدل اجباریست. طبق ماده ۱۲۹ طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند. ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند. طبق ماده ماده ۱۱۹ در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکا تقسیم می‌شود.

تفاوت شرکت تضامنی و سهامی

در این سبک از شرکت‌ها مسئله ای که بسیار مهم و کلیدی است اعتبار شرکاء و شخصیت آن‌ها است. در ماده ۱۱۶ قانون تجارت در کشور این‌طور بیان شده که شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت عنوان و نامی مخصوص برای شکل گیری فعالیت تجاری بین دو یا چند شخص با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌گردد. شرکتی است که تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین ۲ یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود به طوری که اگر دارایی شرکت برای ادای قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص a hundred هزار تومان و برای شرکت سهامی عام هزار تومان است.

هیچ شریک با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را به شخص ثالثی داده و او را وارد شرکت نماید. هر یک از شرکای با مسئولیت محدود که برای شرکت معامله ای انجام دهد در مورد تعهدات مربوط به آن معامله به منزله شریک ضامن خواهد بود مگر این که تصریح نموده باشد، این معامله را به عنوان وکالت از طرف شرکت انجام داده است. در شرکت‌های مختلط، مسئولیت‌های شرکای شرکت با هم متفاوت خواهد بود و همین موضوع پایه و اساس شکل گیری انواع مختلف شرکت مختلط شده است.

ثبت شرکت در شرق تهران مراحل، مدارک، مزایا

مثلاً اگر سرمایه ثبت شده شرکت یک میلیارد ریال باشد و یکی از شرکاء دارای ۱۰ درصد … شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت. این مقاله ثبت شرکت در تهران محتوای پاسخ به سوالات متقاضیان محترم در خصوص تفاوت های ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود است . اما قبل از آن ، به معرفی اجمالی این نوع از شرکت ها خواهیم پرداخت. در شرکت تضامنی مانند شرکت بامسئولیت محدود و نسبی ایجاد شرکت منوط به انتخاب مدیر نیست و می توان مدیر را بعد از تشکیل شرکت انتخاب نمود.

شرکای شرکت تضامنی و نسبی باید دارای چه شرایطی باشند؟

طبق ماده ای که بیان شد،ذکر عبارت (شرکت تضامنی ) و نام حداقل یکی از شرکاء نکاتی هستند که حتما باید رعایت شوند. بنابراین اگر هر کدام از این شرایط در نام رعایت نشوند، نام شرکت معتبر نمی باشد. به هرحال در شرایطی که به هر دلیل تمایل اشخاص به معامله با اشخاص حقوقی اندک باشد، قالب شرکت تضامنی تا حدود زیادی نگرانی معامله گران را کاهش می دهد.

اعتبار هیات مدیره شرکت سهامی خاص ۲ سال خورشیدی و بازرسین ۱ سال مالیاتی می باشد و پس از انقضاء باید تمدید و یا تعویض شوند (یعنی در کل حداقل ۳ عضو و ۲ بازرس برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز می باشد). در این نوع شرکت برخلاف شرکت سهامی خاص، سرمایه شرکت به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌شود و هر یک از شرکا تنها به میزان سرمایه خود در شرکت، در مقابل بدهی‎ها و دیون شرکت مسئولیت دارند. هر آنچه باید از ثبت شرکت سهامی خاص بدانیم؛ مراحل، هزینه وشرایطشرکت سهامی خاص از شرکت‌های بازرگانی پرطرفدار بوده در این مقاله به نحوه ثبت آن، مراحل و مدارک مورد نیاز و همچنین میزان هزینه لازم برای ثبت آن می‌پردازیم. از معتبرترین شرکت های تجاری ایران هستند که کاملا سرمایه محور هستند یعنی اعتبار خود را از سرمایه موجود می گیرند. مسئولیت شرکا در شرکت های سهامی خاص و عام به ایگونه است که هر فرد موظف است بنا بر نوع شرکت میزانی از سرمایه شرکت را تادیه نماید و از این رو هر فرد در قبال سرمایه ای که وارد شرکت می کند سهام تعریف شده ای که در اساسنامه ذکر شده است را دریافت می کند. از طرفی در هم شرکت مختلط سهامی به موجب ماده ۱۶۲ شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می‌شود.

اما در صورتیکه بصورت غیر سهامی شرکت تعاونی ثبت شود باید بر اساس تراضی شرکا در اساسنامه و یا نوع توافقات آنها میزان مسئولیت هر فرد مشخص شود. شرکت‌های مختلف که به دو نوع مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی تقسیم می‌شوند، از دیگر انواع شرکت‌های تجاری هستند. فرایند تشکیل و اداره این شرکت‌ها به توجه به ساختار منحصر به فردی که دارد تفاوت‌هایی با دیگر شرکت‌های تجاری دارد. این 2 شرط باید با همدیگر جمع باشد تا طلبکاران بتوانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند، ولی در شرکت تضامنی به صرف انحلال شرکت امکان مراجعه طلبکاران به شرکا وجود دارد و فرقی نمی‌کند که دارایی شرکت برای پرداخت بدهی کافی باشد. هر شرکت سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه سهامداران شرکت بوده و مقررات مجمع عمومی شرکت‌های سهامی در آن جاری است.

شرکت تعاونی خاص، شرکتی است که عضویت در آن برای گروهی خاص مانند کارگران، دانشجویان، کشاورزان، زنان، پزشکان، وکلای دادگستری، اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین می‌شود. شرکتی که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام شکل می‏‏گیرد، پیگیری ثبت تغییرات شرکت شرکت مختلط غیرسهامی گفته می‏‏شود. ۶- با رجوع به مواد ۲۲۳ تا ۲۲۶ قانون تجارت کشور ، در صورت انحلال یک شرکت سهامی ، طلبکاران شرکت سهامی برای وصول طلب خود بر طلبکاران شخصی سهامداران حق تقدم دارند. ولی این موضوع در شرکت تضامنی با استناد به ماده ۱۲۶ قانون تجارت کشور به این شکل است که طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا، حق تقدم ندارند.

از همین رو بیشتر صرافی‌ها و تجارت‌هایی از این دست علاقه دارند شرکت خود را به صورت تضامنی به ثبت برسانند. کلیه اصول و رویه‏‌های کارینسو منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مشتریان است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. توجه داشته باشید، دریافت هزینه بابت تکمیل فرم رزومه یا درخواست همکاری و ثبت نام توسط شرکت‌های خصوصی متقاضی نیرو، غیرقانونی است. لذا توصیه می‌کنیم هنگام مراجعه بابت استخدام از پرداخت مبلغ به هر عنوان خودداری نمایید.

یعنی اگر در شرکتنامه رسمی هم موضوع به سکوت برگزار شود، چنین مسئولیتی خود به خود متوجه شریک ضامن جدید خواهد بود. شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت ثبت برند تجاری تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ٬هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض هستند. بنیانگذاران(سهام داران) در قبال کلیه بدهی‌های شرکت، شخصاً مسئولیت کامل دارند.